Między Narodowa Szkoła Instruktorów Krav Maga
 

ZAPISY TRWAJĄ - ZAPRASZAMY !!!

Masz szansę zdobyć unikalny zawód i najwyższe kwalifikacje,
honorowane na całym świecie!!!

Od kandydatów wymagany jest minimum 3. letni staż KM
lub ponad 5 lat treningu innych systemów walki.

Masz szansę na zdobycie fascynującego zawodu,
a także otworzenie własnego klubu,
licencjonowanego przez Instytut Krav Maga,
oraz UNITED KRAV MAGA WORLD ORGANISATION!!!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt,
w celu uzyskania kompletu informacji wstępnych.

poczta@kravmaga.com.pl

Szkolenia w Międzynarodowej Szkole Instruktorów Krav Maga
,
UNITED KRAV MAGA WORLD ORGANISATION


INSTYTUT KRAV MAGA, prekursor systemu Krav Maga w Polsce, prowadzony przez
krajowego szefa wyszkolenia Tomasz Adamczyka,
PRESIDENT / HEAD INSTRUCTOR
UNITED KRAV MAGA WORLD ORGANISATION
oferuje możliwość edukacji na różnych, specjalistycznych poziomach szkoleń instruktorskich.

Szkolenia w Polsce, w INSTYTUCIE prowadzone są przez najwybitniejszych, międzynarodowej
klasy instruktorów Krav Maga, zarówno z Izraela, jak i z innych krajów.

Jakość naszych kursów, warsztatów, wykładów i seminariów gwarantowana jest
przez jednego ze ŚWIATOWYCH EKSPERTÓW Krav Maga - TOMASZA ADAMCZYKA,
byłego członka elitarnej, izraelskiej grupy
międzynarodowych liderów Krav Maga - Global Instructors Team.

Godny podkreślenia jest unikalny dorobek instruktorski Tomasza Adamczyka,
który prowadząc kursy instruktorskie o profilach
militarnych, policyjnych, SWAT, jednostek specjalnych, ochrony VIP
oraz cywilnych, wyszkolił blisko 500 (!) instruktorów z następujących krajów:


Izrael, Japonia, Filipiny, Singapur, Australia, Nowa Zelandia,
Austria, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja,
Niemcy, Węgry, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja,
Rosja, Wielka Brytania, Meksyk oraz USA.

Warto zdobywać kwalifikacje instruktorskie, pod okiem PRAWDZIWYCH EKSPERTÓW ;-)
Warto też sprawdzać, jakie RZECZYWISTE kompetencje posiada ktoś,
kto oferuje szkolenia instruktorskie.
Warto spytać i sprawdzić ilu instruktorów dotychczas przygotował,
w jakich specjalnościach i profilach, kto patronuje temu szkoleniu.

Absolwentom, pomagamy zdobyć ją wszędzie tam, gdzie się znajdą!


Edukację w MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE INSTRUKTORÓW KRAV MAGA,
rozpoczynamy od intensywnego kursu:Poziom 1szy: Krav Maga Self-Defense Instructor Course.

Podstawowy kurs instruktora cywilnej samoobrony Krav Maga, dzielący się na
etapy 1go stopnia (Pomocnik Instruktora oraz Asystent Instruktora), a następnie etap 2go stopnia
(Młodszy Instruktor oraz Instruktor Self Defense KM) trwa razem 180 godzin szkolenia podstawowego,
oraz kolejne 100 godzin zajęć indywidualnych, oraz konsultacji z patronem - tak więc kurs jest bardzo gruntowny i ma największą ilość godzin szkolenia instruktorskiego na świecie!!

Realizowany jest w trybie szeregu szkoleń kilkudniowych, oraz dodatkowych
zajęć na zgrupowaniach zimowych i letnich, oraz zleconych prac własnych.
Uczestnik kursu bierze udział w zajęciach teoretycznych, wykładach,
zajęciach praktycznych na sali treningowej, i poza nią,
a także przygotowuje zadania w ramach indywidualnej pracy z instruktorem-patronem.

Należy podkreślić, że w Instytucie, wymagania stawiane na egzaminie końcowym kandydatom
na instruktorów Krav Maga, są najsurowsze na świecie (nawet w porównaniu z Izraelem!).

Egzamin końcowy na instruktora Krav Maga obejmuje:
1. Egzamin praktyczny na nienagannym poziomie technik i taktyki
2. Egzamin z nauczania grup studentów
3. Egzamin pisemny z teorii systemu
4. Ocena przygotowanych prac analitycznych

Egzaminy końcowe są dokumentowane w postaci zapisu wideo.


Poziom 2gi: Krav Maga Fighting Instructor
Ten poziom to tzw Zaawansowany Instruktor Cywilny.


Instruktorskie kursy specjalistyczne, poszerzające pole wiedzy i doświadczeń,
dostępne tylko dla instruktorów poziomu 1go i 2go lub kadry zawodowej służb:

3. VIP and Security Instructor course

Kurs ten oferowany jest dla instruktorów, którzy chcą specjalizować się w
zakresie ochrony ważnych osób, korzystając z doświadczeń izraelskich ekspertów.

4. Military Instructor Course
5. Law Enforcement Instructor Course (in. zwany kursem policyjnych technik i taktyki Krav Maga)Zaawansowane, instruktorskie kursy specjalistyczne, dostępne tylko dla instruktorów
po kursach Military IC, lub Law Enforcement IC:


6. SWAT / Special Forces Instructor Courses

Kursy te obejmują najbardziej zaawansowany trening profesjonalny Krav Maga.

7. Advanced VIP Protection and Antiterrorism Course

Kurs dostępny tylko dla służb państwowych.


Aby zostać uczestnikiem kursu 1go stopnia - Civilian, Krav Maga Self-Defense IC
należy spełniać następujące warunki:


1. Trening min. 3 lata Krav Maga, wyróżniający poziom uderzeń i kopnięć, lub
2. Trening min. 4 lata innego systemu walki, z wyróżniającym poziomem uderzeń i kopnięć.
3. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
4. Wykształcenie min. średnie, chętnie widziany staż nauczycielski/instruktorski
5. Zalecana rekomendacja instruktora sztuk/sportów walki lub oficera policji
6. Dobra kondycja fizyczna i zdrowotna
7. Zaświadczenie o niekaralności

W Europie i Australii kandydaci na instruktorów mają najczęściej około 30 lat,
i około 5 lat treningów Krav Maga lub 8-10 lat treningów innych systemów walki.
Zdarzają się jednak uczestnicy w wieku około 50 lat, zaawansowaniem 7 dan innego
systemu oraz około 30 lat doświadczeń instruktorskich.

W Izraelu, w ramach kursów militarnych (180 godzin), uczestnicy mają
wiek około 21 lat, dobrą kondycję oraz pomyślną kwalifikację psychologiczno-pedagogiczną,
zaliczoną w trakcie egzaminów wstępnych.

W Polsce, w Instytucie Krav Maga, osoby bez stopnia F2 Krav Maga, mogą po kursie
1go stopnia uzyskać kwalifikacje "Młodszy Instruktor", które potem sukcesywnie podnoszą.

Osoby, które zaliczą w pierwszej próbie egzaminów tylko część testów,
kończą kurs ze statusem "Kwalifikowany Asystent Instruktora".

Wszyscy, którzy pomyślnie zaliczą egzaminy końcowe na instruktora lub asystenta kwalifikowanego, otrzymują międzynarodowe dyplomy odpowiedniego stopnia.

Serdecznie zapraszamy na rozmowy wstępne, osoby pragnące dostać się do
elitarnego, światowego kręgu instruktorów Krav Maga!Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

poczta@kravmaga.com.pl